Historie chaty Paprsek

V době, kdy v celé jesenické oblasti stála již celá řada turistických chat a kdy si zde konkurovaly dokonce dvě turistické organizace (Moravskoslezký sudetský horský spolek a Klub československých turistů), byla právě tato poměrně atraktivní krajina mezi Kralickým Sněžníkem a Ramzovou o délce přes 25 km stále bez turistického zázemí. Proto se na počátku 30. let zástupci MSSGV ze starého Města pod Sněžníkem rozhodli vybudovat v této oblasti novou horskou chatu, která by turistům poskytovala občerstvení a nocleh. Při výběru místa hrála nemalou roli i skutečnost, že zmíněnou oblast navštěvovali turisté jak z české strany hranic, tak z části tehdejšího pruského Slezska (dnešní Kladsko v Polsku).

Jako ideální místo byla proto vybrána rozsáhlá náhorní plošina svahu hory Titzhübel (dnešní Výhled – 1030 m.n.m). Místo poskytovalo krásné výhledy do okolí.Na západě na celou skupinu Králického Sněžníku (ten samotný dnes není pro vzrostlý les vidět), na jihu do údolí říčky Krupé a dále údolí řeky Moravy, a na hřeben Hrubého Jeseníku, táhnoucí se od východu až téměř na jih (od Šeráku přes Praděd až po Pecný).

Základní představu o vzhledu a funkci nové chaty zpracovali členové sekce MSSGV ve Starém Městě. Chata měla splňovat ty nejnáročnější požadavky turistů, proto mělo být samozřejmostí zavedení tekoucí teplé a studené vody a instalace ústředního topení. V její blízkosti se spolek rozhodl postavit dokonce vlastní vodní elektrárnu, která by chatu zásobovala elektrickým proudem. Celkový projekt stavby byl zadán stavebnímu mistru Ottu Heldovi z Hanušovic. Před samotnou výstavbou však bylo nutno zakoupit příslušný pozemek a to formou veřejné sbírky v roce 1931. Zde je nutno připomenout, že sbírka probíhala v krajně nepříznivém období, kdy v celém světě panovala hospodářská krize, která těžce postihla zejména pohraniční oblasti Českého státu – o to byl výsledek sbírky cennější.

Na podzim téhož roku spolek schválil znění žádosti o zakoupení pozemku a pověřil svého předsedu dr. Herberta Buhla, aby prosadil jménem spolku u úřadů urychlení odprodání pozemku a povolení výstavby nové horské chaty po obtížném jednání. Po obtížném jednání Lesní správa schválila vybudování nové turistické cesty na horu Výhled, sjízdné i pro automobily. Samotná stavba chaty byla svěřena firmě bratrů Vodičkových ze Starého Města, kteří zahájili práce v květnu 1932. V červnu byla vybudována vodní elektrárna a zaveden vodovod. Průběh výstavby byl nesmírně rychlý a ke konci července již probíhaly dokončovací práce. K slavnostnímu otevření chaty pro veřejnost došlo v neděli 21. srpna 1932.

Nová horská chata, ležící ve výšce 1022m.n.m, dostala název Schleslerhaus (Slezský dům).Před nazdobenou chatou byl zapálen obrovský táborák, který doplnily světlice a rakety, vypuštěné o půl deváté večer. Také z vedlejších kopců zdravily zapálenými ohni novou družku ostatní horské chaty. V úvodním projevu u ohně zrekapituloval průběh výstavby chaty učitel Coulon z Kunčic, který vyzdvihl úlohu rodiny Buhlových a stavebního mistra Vodičky. V neděli dcera starosty Buhla přivítala světícího biskupa dr. Josefa Schinzela. Přítomny byly též delegace z okolních sekcí MSSGV – z Rýmařova, Breslau (dnešní Wroclaw), Gliwic, ale též návštěvníci z Vídně a Berlína. Další delegace přijely ze širokého okolí, např. z Vápenné, Krnova, Opavy atd. Poté biskup Schinzel odsloužil slavnostní mši a provedl vysvěcení nového objektu.

Samotná chata (spíše však horský hotel) byla na svou dobu nezvykle dobře vybavena jak pro letní turistiku, tak zimní sporty. Prvním nájemcem se stal Johann Schnaubelt. Kromě restauračních prostor měla 8 samostatných pokojů se 40 lůžky a dvě společné noclehárny s dalšími 36 lůžky. Byla vhodným místem odpočinku pro turisty, putující, jak z Králického Sněžníku od tehdejší Lichtenštejnovy chaty, tak z Ramzové a Petříkova. Autem bylo možné dojet až do Velkého Vrbna, odkud další výstup trval zhruba 25 minut. Návštěvníci z opačné strany hranic vystupovali z Bielenthalu přes Nový Bielendorf údolým říčky Biala. Chata se záhy stala velice oblíbeným cílem turistů. Její návštěvnost neklesala ani v zimě, neboť se stala střediskem lyžařů.

Podle dochovaných snímků se v létě v blízkosti chaty dokonce pěstovalo obilí. Německá historie Slezského domu končí květnu 1945, kdy horské chaty přechází do vlastnictví českého státu. Chata v té době dostává nový název U Ráje. Tento název souvisel jak s blízkostí chráněné krajinné lokality Ráj na svazích hraniční hory Jiviny, tak s překrásným okolím chaty. V této době se zde vystřídalo několik nájemců. Po r. 1948 přechází chata do vlastnictví nejdříve Jednoty, pak Státních lesů a nakonec se stává na dlouhá léta majetkem, TOS Olomouc už pod názvem chata Paprsek Po menších stavebních úpravách sloužila k rekreaci zaměstnanců podniku. Stále však poskytovala jako jedna z mála podobných zařízení své služby i příchozím hostům – náhodným turistům či lyžařům v zimě.

V druhé polovině 70. let byla kapacita chaty rozšířena výstavbou nové budovy v jejím sousedství. Ta sloužila ze dvou třetin pro ubytování personálu chaty, zbytek jako reprezentační apartmá pro zvláštní hosty. Chata měla tehdy kapacitu 54 ubytovaných ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích. V její blízkosti byl vybudován na vlastní cvičné louce 500 m dlouhý lyžařský vlek s výškovým převýšením sto metrů, který tu až dosud scházel. Tak byla zajištěna možnost lyžování přímo u chaty. Paprsek si zachoval po celou dobu svůj původní vzhled, kde byla pouze dostavěna velká vyhlídková terasa před průčelím chaty.

V roce 1983 nastoupil na chatu jako provozní Miloslav Mika a ten ji se svojí ženou Miladou v květnu 1993 koupili. Nový majitelé rozšířili kvalitu i množství nabízených služeb. Největší rozmach stavební činnosti a nabídky rekreačních aktivit byl v letech 2007 až 2009. Budovaly se sjezdové tratě a místo vleku sedačková lanovka. V srpnu 2008 Mons. Anton M. Otte a staroměstský farář vysvětili dřevěnou kapli, která je dodnes v okolí jediná. Téhož roku pokračovala stavba chaty Vindoška. O rok později byla otevřena pro veřejnost. Dodnes funguje v zimních měsících jako stravování formou rychlého občerstvení.

Z důvodů navýšení ubytovací kapacity byla v roce 2013 postavena nová budova pod původním názvem chaty Paprsek – Slezský dům. Součástí je i wellness pro ubytované hosty i pro veřejnost.

Od července 2022 má horský areál nového majitele a jeho hlavním zájmem je dále rozšiřovat a zkvalitňovat stávající služby. O tom svědčí i zpracování projektu výstavby další čtyřsedačkové lanovky a vybudování nové restaurace s panoramatickými výhledy.

V současné době chata splňuje požadavky a potřeby ubytovaných hostů i dalších turistů, kteří chatu navštíví. Je ideálním místem pro pořádání svateb, rodinných oslav i teambuildingových akcí. Ocení ji hlavně příznivci turistiky, cyklistiky a zimních sportů.